Allt du behöver veta om en obligatorisk ventilationskontroll OVK

Allt du behöver veta om en obligatorisk ventilationskontroll OVK

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett regelbundet inspektionsprogram för byggnaders ventilationssystem som syftar till att säkerställa att inomhusklimatet uppfyller lagstiftningen. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att genomföra en reguljär OVK, som ska utföras av en certifierad kontrollant.

En OVK är ett mycket viktigt steg för att säkerställa att byggnadens ventilationssystem fungerar som det ska och att inomhusklimatet är godkänt enligt gällande bygglagen. Genom en regelbunden OVK kan fastighetsägare också få insyn och kontroll över det inomhusklimat som befinner sig i byggnaden och säkerställa att det är säkert för boende och användare.

Snabbfakta kring offert för OVK besiktning

  • En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en regelbunden besiktning av ett ventilationssystem som är en del av bygglagen för att kontrollera inomhusklimatet.
  • Syftet med en OVK är att säkerställa att ett ventilationssystem fungerar som det ska och att det uppfyller lagstiftningens krav på kvalitet.
  • En OVK är ett krav för alla fastighetsägare som har ett ventilationssystem inomhus. Det är ägarens ansvar att genomföra en OVK regelbundet.
  • En certifierad kontrollant måste genomföra en OVK, som kontrollerar hela ventilationssystemet för att säkerställa att inomhusklimatet är säkert och godkänt.
  • Genom att utföra regelbundna OVK:er kan fastighetsägaren vara säker på att byggnadens inomhusklimat uppfyller lagstiftningens krav.

Allt du behöver veta om en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att det är ett regelbundet inspektionsprogram för byggnaders ventilationssystem, som är en del av gällande bygglagen, för att kontrollera kvaliteten på inomhusklimatet. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra en OVK regelbundet, som ska utföras av en certifierad kontrollant, och göra det möjligt att säkerställa att byggnadens ventilationssystem uppfyller lagstiftningens krav. Genom regelbundna OVK:er kan fastighetsägaren även få insyn och kontroll över det inomhusklimat som befinner sig i byggnaden.

Här är några exempel på företag som erbjuder OVK-tjänster:

Storstadens Ventilation AB OVK Besiktning

– Svenska Ventilationskontrollen

– BoKlok Ventilationen

– Ventilationsgrupp AB

– Ventilationskontrollanten Sverige AB

– OVK-Konsult AB

– Energikonsult AB

– Fastighetsbesiktning AB

– OVK- & Energikonsult AB