Spylock –en glasfilm för radiofrekvensavskärmning

Spylock –en glasfilm för radiofrekvensavskärmning

Uppgradera era glas med denna specialfilm för att skydda mot radiofrekvenser och elektromagnetisk stålning genom glas. Skapa en RF-sköld av vanligt glas.

Släpper in dagsljus och sikt – skapa säkra miljöer. Skyddar mot störning från externa strålningskällor och radiofrekvenser

En smart och kostnadseffektiv lösning för datacentraler, sjukhus och andra fastigheter som behöver förstärkt skydd.

 

Låt inte din data flyga ut genom fönstret!Spylock filmer förser fönster med en osynlig elektriskt ledande beläggning och kan enkelt eftermonteras i befintliga konstruktioner eller integreras i laminerade glasrutor för att minska strålningsintensiteten i bostads- och arbetsutrymmen.

Med mer data som överförs och delas elektroniskt blir skydd mot elektronisk avlyssning och videobildrekonstruktion avgörande. Detta gäller särskilt för statliga organisationer, företag, arkitekter och byggnadsägare som letar efter sätt att designa säkra byggnader. Men det finns också trenden att arbeta på distans hemifrån och det skapar nya problem och utmaningar, särskilt när det gäller nätverkssäkerhet. Hemnätverk skyddas inte av samma rigorösa cybersäkerhetsprotokoll som företagsnätverk har tillgång till.

Skydda din data från fjärrspionering, utförd via krigskörande bil, från en annan byggnad eller via drönarspionage genom fönstren.

 

Arkitektonisk avskärmning

 

Spylock är en specialprodukt för arkitektonisk skärmning mot mikrovågs- ​​och radiofrekvent strålning, och tillhandahåller lösningar för befintliga byggnader och nybyggnader över hela Norden.

Spylock filmer har konstruerats speciellt för att minska överföringen av elektromagnetisk strålning, även känd som EMI Shielding.

Spylock filmer ger också avskärmning mot elektromagnetiska VDU (video display unit) läckage som försöker återskapa den ursprungliga videobilden från dessa emanationer.

 

Varför Spylock?


Företagsspionage eller statligt spionage förekommer oftare än man tror, speciellt i dessa tider med krig. De flesta av de nätverk som vi är beroende av är ständigt under attack och miljarder går förlorade varje år som reparerar system från cyberattacker.

Det är prisvärd högteknologi

De flesta företag har kryptering och brandväggar och en robust IT-avdelning, men saknar ytterligare ett lager av säkerhet. Alla som kan se din signal kan hitta ett sätt att hacka den. Fönstren är den svagaste länken och måste säkras och avskärmas.

 

Återigen är fönster den svagaste länken.


Avskärmning av utvecklingslaboratorier inom industrin, för att undvika att elektroniska data (som känslig design och utveckling) ska fångas på avstånd

Avskärmning av styrelserum för att undvika att mikrofoner eller elektroniska buggar fångas på hundratals meter utanför byggnaden!

Forskning om potentiella IEMI-attacker visar på fler sårbarheter för varje år som går. Det är inte förvånande med tanke på hur vårt samhälle i allt större utsträckning använder system som förlitar sig på EM-källor. Bygga arkitektoniska skärmade fönster ger skydd. Spylock filmer erbjuder över 30dB skärmningseffektivitet. Tillsammans med dämpningen av de förstärkta ytterväggarna

IEMI-attacker blockeras helt. Skärmade fönster från byggnader och bilar är en absolut nödvändighet i vår ständigt växande digitala värld. Europeiska kommissionen finansierade flera projekt som behandlade denna fråga.

 

OPTISK GENOMSKINLIG EMI-SKÄRMNING


Informationssäkerhet för elektroniska system är en avgörande aspekt i vårt moderna samhälle. Avskärmningseffektivitet, mängden signalreduktion när den passerar genom ett medium som glas, kallas dämpning. Dämpningen mäts i decibel (dB) och beräknas för varje enskild frekvens.

Ju större dämpning, desto mer försvagas signalen, vilket innebär att det är mindre sannolikt för avlyssnare att hämta trådlösa data. Tillhandahålla RF-dämpning mot elektronisk avlyssning, data stöld/hackning och för säkerhets- och försvarsändamål.

Spylock ledande film kan integreras i laminerat glas eller appliceras i efterhand på befintliga glas, Filmtek är utbildade för denna slags montage och har rättigheter för denna produkt på den nordiska marknaden.

Med mer data som överförs och delas elektroniskt blir skydd mot elektronisk avlyssning och videobildrekonstruktion avgörande. Detta gäller särskilt för statliga organisationer, företag, arkitekter och byggnadsägare som letar efter sätt att designa säkra byggnader. Men det finns också trenden att arbeta på distans hemifrån och det skapar nya problem och utmaningar, särskilt när det gäller nätverkssäkerhet. Hemnätverk skyddas inte av samma rigorösa cybersäkerhetsprotokoll som företagsnätverk har tillgång till. 

Skydda din data från fjärrspioneri, utförd via bil, från en annan byggnad eller via drönarspionage genom fönstren!