Stenhyd: Användningsområden och fördelar

Stenhyd: Användningsområden och fördelar

closeup photo of gray and white engine part

Stenhyd, ett ledande dansk företag inom hydraulikbranschen, har sedan 1917 tillverkat och marknadsfört avancerade och innovativa produkter för fordons- och tillverkningsindustrin. Deras mångsidiga hydrauliska verkstadspressar och brotschningsmaskiner erbjuder tillförlitliga och robusta lösningar för en mängd olika applikationer. Företaget är känt för sina högpresterande elektromekaniska brotschningsmaskiner som är specialiserade på invändiga tandningar för serietillverkning med hög kvalitet.

Företagets produktutbud inkluderar även servo-hydrauliska produktionspressar, designade för att öka produktiviteten och erbjuda imponerande energibesparingar på upp till 70% jämfört med konventionella hydrauliska pressar. För verkstäder och produktion tillhandahåller de även verkstadspressar av professionell kvalitet, som är mångsidiga och lämpar sig för en rad pressnings-, bocknings- och formningsapplikationer.

Med en stark teknikdriven vision strävar Stenhyd alltid efter att ligga i framkant med kreativa tekniska lösningar på komplexa utmaningar. Denna strategi har gjort dem till en pålitlig partner inom industripressar och brotschningsmaskiner, och deras produkter används i verkstäder och produktionslinjer världen över.

Stenhyds Egenskaper och Användning

Stenhyd är känd för att tillhandahålla högpresterande hydraulpressar och brotschningsmaskiner. Fokus ligger på att erbjuda robusta, hållbara och effektiva lösningar, speciellt anpassade för kundernas specifika behov.

Material och Hållbarhet

Stenhyds maskiner är byggda med kvalitetsmaterial som garanterar lång livslängd och hög driftsäkerhet.

Exempelvis är deras dubbelkolumn-pressar tillverkade från robusta metallkomponenter som tål höga tryck och repetitiva belastningar.

Deras brotschningsmaskiner har planetväxelspindlar med lång livslängd, vilket minskar underhållsbehovet och säkerställer stabil drift.

Maskinerna erbjuder även låg bullernivå tack vare avancerad design och materialval.

Hydraulpressar från Stenhyd är utformade för att minimera energiförbrukningen och samtidigt bibehålla hög prestanda.

Det används hållbara material som förlänger livslängden, vilket gör dem kostnadseffektiva på lång sikt.

Områden för Tillämpning

Stenhyds produkter används inom en rad olika industrisektorer.

Deras hydraulpressar är idealiska för böjning, stansning och komprimering inom verkstads- och bilindustrin. De kan automatiseras för ökad produktivitet och säkerhet.

Brotschningsmaskiner används främst inom bilindustrin och annan precisionskrävande produktion. De garanterar hög precision och repetitiv noggrannhet.

Servo-hydrauliska pressar från Stenhyd är designade för moderna produktionslinjer och erbjuder imponerande energibesparingar på upp till 70%.

Vidare används Stenhyds produktionspressar för anpassade lösningar, vilket gör dem mycket mångsidiga och flexibla.

Stenhyds produkter täcker därmed ett brett användningsområde, från små verkstäder till stora industriella applikationer, och kombinerar styrka med precision.