Vad ska man göra om man får stopp i avloppet?

Vad ska man göra om man får stopp i avloppet?

Stopp i avlopp kan uppstå av en mängd olika anledningar. Vanliga orsaker inkluderar ansamling av hår, matrester, fett, tvålrester eller främmande föremål som fastnar i avloppsrören. Kalk och mineralavlagringar kan också bidra till blockeringar över tid. Det är egentligen inte så konstigt när man tänker på att vi använder våra avlopp varje dag. Men vad ska man göra när olyckan väl är framme? 

Om du får ett stopp i ditt avlopp finns det några åtgärder du kan vidta. Testa att använda en vask- eller avloppsrensare. Dessa verktyg kan hjälpa till att bryta upp blockeringar och återställa flödet. Även kemiska avloppsrensare kan vara effektiva för att lösa upp vissa typer av blockeringar, men de bör användas med försiktighet och följa tillverkarens anvisningar. Att hällande kokande vatten i avloppet kan också hjälpa till att lösa upp fett och andra partiklar som kan orsaka blockeringar i rören. 

Om problemet kvarstår eller om du inte känner dig bekväm att lösa problemet själv, är det viktigt att kontakta en professionell firma som arbetar med att hantera avloppsspolning- och rensning. De har den expertis som krävs för att hantera olika typer av blockeringar och kan identifiera och åtgärda problemet på ett säkert och effektivt sätt. De innehar även användbar specialutrustning som kan underlättar arbetet, så som speciella kameror för att inspektera rören. 

Att ta kontakt med en professionell firma är viktigt av flera andra skäl. De kan exempelvis ge råd om förebyggande åtgärder för att undvika framtida stopp i avloppet. Man kan göra en så kallad underhållsspolnining för att undvika avloppsstopp i så stor utsträckning som möjligt. Att försöka lösa allvarliga avloppsproblem själv kan leda till personskador eller att situationen i stället förvärras. Många företag erbjuder även dygnet runt jour för sina kunder, så att man kan få bukt med problemet snabbt. Extra viktigt är detta om ett brustet rör orsakar en vattenläcka. Då måste problemet åtgärdas snarast för att undvika vattenskador i bostaden. 

Om du har fått stopp i avloppet så är det bästa tillvägagångssättet att försöka lösa mindre stopp själv och kontakta en professionell firma om problemet kvarstår eller om något akut inträffar.